Under dagen har Förbundet Arbetarsolidaritet publicerat bild och film i sina flöden på Facebook och Instagram. Där framkommer det att dom har haft en kongress under dagen.

Vad som är intressant med det här är deras tidiga avslöjande om vilka som vunnit priset Arbetare till Arbetare 2017.

Prispengarna, summan är okänd i dagsläget, kommer från förbundets fond, Stridsfonden. Förbundet beskriver fonden såhär:

”Stridsfonden är startad av Förbundet Arbetarsolidaritet, för att stödja kämpande arbetare ekonomiskt i samband med vilda strejker och annan utomfacklig arbetsplatskamp. Fonden skall också kunna ge stöd till arbetare indragna i specifika konflikter, även om de har den lokala fackklubben i ryggen. Stridsfonden har som ambition att förutom ett kontinuerligt stöd i samband med arbetsplatskonflikter också dela ut ett årligt pris. Detta pris kallat Arbetare till Arbetare, skall tilldelas någon som enligt Förbundet Arbetarsolidaritet, på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar. Priset skall kunna tilldelas en enskild arbetare, ett kämpande arbetsplatskollektiv, en radikal fackklubb, en tidning, organisation eller andra som uppfyller kraven.

Förra året gick priset Arbetare till Arbetare till Stockholms stridbara taxiförare, vilket vi skrivit om tidigare.

Följ och gilla oss: