APM Terminals i Göteborgs hamn vägrar förhandla. Majoritetsfacket Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4, Hamn4an, svarar med varsel om total arbetsnedläggelse.

Klippt från Svenska Hamnarbetarförbundets hemsida:

2017-01-13

Under fredagsförmiddagen varslade Sv. Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) om total arbetsnedläggelse på APM Terminals i Göteborgs hamn mellan klockan 12.00 och 20.00 tisdagen den 24:e januari. Sedan tidigare råder blockad mot nyanställningar, inhyrning och övertidsarbete i containerterminalen.

Konflikten i containerterminalen har pågått sedan våren 2016 och har sin grund i bolagets förändrade personalpolitik. Hamn4an, som organiserar omkring 85% av hamnarbetarna, har tvingats ta till stridsåtgärder för att försöka återupprätta en normal svensk förhandlingsordning, förebyggande arbetsmiljöarbete och andra grundläggande rättigheter på arbetsplatsen (fackföreningens krav i konflikten finns att läsa nedan).

I december 2016 erbjöd Hamn4an, tillsammans med dess internationella organisation International Dockworkers’ Council, APM Terminals Gothenburg en inledande tremånaders-period utan stridsåtgärder för att försöka få till stånd konstruktiva förhandlingar om en helt ny produktionsmodell för terminalen. APM Terminals besvarade den 23:e december fackföreningens förslag för att försöka bryta dödläget i konflikten. Företagsledningen klargjorde då att arbetsgivaren å sin sida inte var beredd att göra några som helst åtaganden eller kompromisser gällande någon av de utestående sakfrågorna. Dessutom vidhöll man att fackföreningen kommer att utestängas från att representera sina medlemmar vid kommande förhandlingar om övertalighet i terminalen. Nu hotas ett 60-tal visstids- och tillsvidareanställda hamnarbetare, varav de allra flesta är medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet, av uppsägning men dessa nekas alltså facklig representation vid varselförhandlingarna.

Den senaste strejken i hamnkonflikten träder i kraft i samband med att de aviserade varselförhandlingarna inleds. Den beskrivs av fackföreningen som en första markering inför en mer omfattande upptrappning, vilken kan komma att inbegripa långtgående internationella sympatiåtgärder.

 

Följ och gilla oss: