Bisfenol A, även känt som BPA, har efter beslut från EU-kommissionen förbjudits från att användas i termopapper. Den 2 januari 2020 börjar förbjudet gälla.

Ämnet är misstänkt hormonstörande, och sedan tidigare är det förbjudet i hela EU att använda ämnet i bland annat nappflaskor.
De som kan glädjas av nyheten med termopappret är framförallt personal som jobbar i servicebranscher, eftersom termopapper används till bland annat biljetter och kvitton.

Det nya förbudet kommer att minska den totala exponeringen för bisfenol A och kan bidra särskilt till att skydda gravida kvinnor som hanterar kassakvitton i jobbet. Bisfenol A misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid låg exponering, säger Helena Dorfh, utredare vid Kemikalieinspektionen.

Följ och gilla oss: