Sedan april i år har ett skyddsstopp varit lagt i ett par områden i Stockholmsförorten Tensta, efter att parkeringsvakter vid upprepade tillfällen fått utstå hot och våld.

Björn Breivik, regionalt skyddsombud för Svenska Transportarbetareförbundet, berättar för Transportarbetaren att droppen som fick bägaren att rinna över var när en vakt blev uppringd och hotad i sitt hem.

Fastighetsbolaget Victoria Park Bostäder Tensta anlitade nyligen ett nytt  parkeringsbolag, Xpert Parking, som saknar kollektivavtal. Björn Breivik lade ett nytt skyddstopp riktat till det nya bolaget, och ägarna kontrade med att kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket å sin sida svarade med att häva skyddsstoppet. När Arbetsmiljöverket sedan har konfronterats angående detta beslut så har de slingrat sig och hänvisat till regelverk, rutiner och egna riskbedömningar.

– Det är fortfarande farligt att jobba i de där områdena!, säger Björn Breivik till Transportarbetaren och berättar att de förra två bolagen lyssnade när han la fram sin syn om att parkeringsvakternas liv och hälsa var i fara.

Desto kallsinnigare låter det från Xpert Parking:
Vi kan ju inte bara finna oss i att det ligger ett skyddstopp.

Följ och gilla oss: