Möbel- och inredningsföretaget Dennys Home AB bröt mot missgynnadeförbudet i föräldraledighetslagen och ska betala skadestånd på 40 000 kronor till en före detta anställd. Domslutet kom igår från Arbetsdomstolen.

”Jag trodde det var din fru som skulle föda barn” fick en arbetare på Dennys Home AB slängt i ansiktet när han nämnde för arbetsköparna att han planerade att ansöka om föräldraledighet.

När den anställde nästa dag gick in till sin chef för att lämna in ansökan om föräldraledighet så slängde en av ägarna ifrån sig den och sade uttryckligen att han inte godtog ansökan.  Nästkommande måndag blev arbetaren uppsagd och arbetsköparen hävdade att uppsägningen skedde  ”på grund av arbetsbrist”.

Mannen vände sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som hjälpte honom med ärendet. Ärendet togs upp av Arbetsdomstolen (AD) som igår meddelade domen.

Tiden mellan mannens ansökan om föräldraledighet och uppsägningen var fyra dagar. Mycket pekade alltså på att arbetsköparens snack om ”arbetsbrist” inte stämde.

Företaget anses ha brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Dels ska arbetsköparen Dennys Home AB betala 40 000 kronor i allmänt skadestånd, men så tillkommer även ekonomiskt skadestånd på 15  000 kronor som arbetaren var tvungen att lägga ut på advokatkostnader. Ytterligare pengar som arbetsköparen ska betala är ersättning för DO:s rättegångskostnader på 25 798 kronor.

 Här kan du ladda  ner domen och få fler detaljer.

 

 

.

 

Följ och gilla oss: