INSÄNDARE

Här kommer ett par punkter för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden som jag tycker arbetarrörelsen bör göra till del av sitt nyårslöfte för 2017.

1.  Återinför förbudet mot bemanningsföretag.

Bemanningsföretag ökar utsugningsgraden. Alienerar arbetskamrater från varandra, från arbetsplats och produktion. Det bidrar till osäkra anställningar, tysta arbetsplatser, splittrar arbetare, ersätter riktiga jobb och gör det svårare att kämpa tillsammans inom och utom facket på arbetsplatsen.

2. Återgå till en hårdare reglerad arbetskraftsinvandring.

Rovdrift på utomeuropeisk arbetskraft är fortfarande ett problem. Med flera hundratusen personer utanför arbetsmarknaden skall det vara en sista åtgärd att bevilja arbetstillstånd. Hårdare regler stoppar den värsta rovdriften och företagen tvingas istället anställa med avtalsenliga villkor. Företagen tvingas också utbilda för behov i större utsträckning. Har de inte råd att anställa med rimliga villkor är det heller ingen seriös och hållbar företagsidé.

3. Höj kostnaderna för att köpa ut enligt paragraf 39 i LAS.

Då AD förklarat uppsägningar olagliga kan arbetsköparen ändå strunta i utslaget och köpa sig fria enligt en förutbestämd tariff. Höj tariffen så att det blir dyrare för arbetsköparen att göra sig av med dem som de uppfattar som bråkstakar.

4. Riv upp lex laval. Ökar möjligheterna för facket att motverka lönedumpning.

Osund konkurrens och lönedumpning används precis som svartfötter för att splittra och slippa tillmötesgå arbetarnas rättmätiga krav. Verka för att EU:s utstationeringsdirektiv skrivs om. I Sverige skall svenska löner och villkor gälla.

5. Inför huvudentreprenörsansvar.

När arbetares rättigheter eller löner åsidosätts av oseriösa företag skall företaget ovanför i entreprenörskedjan vara ekonomiskt och rättsligt ansvarigt. Ett bra sätt att motverka oseriösa företag och trygga arbetares löner och pensioner.

/ Kjell Ström

Följ och gilla oss: