En ny studie från Stressforskningsinstitutet visar att medarbetare på arbetsplatser som infört  arbetstidsförkortning på 25-procent med bibehållen lön upplever mindre stress och sover bättre.

”Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning” säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet.
Studien går att läsa på Scandinavian Journal of Work Environment and Health.

GEMENYHETER OM SVERIGE – VÄLDIGT KORT HISTORIK
I höst, närmare bestämt den 4 augusti, är det så länge som 98 år sedan åttatimmarsdagen infördes i Sverige. Lagen var till en början provisorisk men permanentades 1930. Veckoarbetstiden låg på 48 timmar, eftersom folk också arbetade på lördagarna. Först i slutet av 1970 kom en lag om 40 timmars arbetsvecka.

I våra skolböcker, åtminstone på grundskole- och gymnasienivå,  är det generellt sett så att det bara skrapas lite ytan gällande ekonomiska- och politiska förändringar i samhället. Eleverna som läser får lätt uppfattningen att arbetstidslagar, semesterlagar (och annat som gemene man uppfattar som positivt) är något som vi arbetare i Sverige fått serverat gratis av någon snäll makthavare. I böckerna låter det ungefär som att ”år Y fick vi X i Sverige”. Fick är fel ord.

Sällan får eleven ta del av den sanna bilden:  om arbetare som organiserade sig och stred för att få bättre villkor och levnadsstandard. Vi hade inte fått något överhuvudtaget om inte arbetarrörelsen tagit en massa strider (eller hotat om strider). Detsamma gäller nu om man vill komma någonstans.

Följ och gilla oss: