Under tisdagskvällen rapporterade Hamn4an, avdelning 4 av Svenska Hamnarbetarförbundet, att deras 8 timmar långa strejk från klockan 12.00 till 20.00 avlöpt lugnt. De strejkande fick stöd i både ord och handling från andra arbetargrupper.

Exempelvis så skrev Vårdförbundet ett stöduttalande, en stödgrupp har delat flygblad om konflikten i Göteborgs centrala delar, och stockholmare organiserade en protestaktion utanför Svenskt Näringsliv. (Se video från aktionen).

Vidare rapporterar Hamn4an om att ett medlemsmöte ägt rum under kvällen där avdelningsstyrelsen fick mandat att varsla om ytterligare stridsåtgärder i konflikten, samt att då hemställa om sympatiåtgärder både nationellt och internationellt genom International Dockworkers’ Council.

Läsare som vill veta mer om konflikten och dess utveckling hänvisas till www.hamn.nu där alla detaljer finns.

Gemenyheter vill rekommendera alla att se filmen Konflikten på APM Terminals Gothenburg.
Filmen är dryga 10 minuter lång, och precis som namnet antyder går den igenom bakgrunden till den pågående hamnkonflikten.

Såhär lyder beskrivningen:

”Du har hört om hamnstrejkerna och uppsägningshoten. En högaktuell film erbjuder nu en obekväm inblick i vad som egentligen händer i Nordens största containerterminal.

UPPDATERING

Supportgruppen för hamnarbetarna, Vi stödjer hamnarbetarna i Göteborg, skriver:

”Just nu i APM Terminalen: Pågående övertids-, nyanställnings och bemanningsblockad. Senaste punktstrejken genomfördes 24 januari. Nya strejker kan komma om inte konflikten löses.

Uppdaterat flygblad från hamn4an finns att ladda ner här: http://hamn.nu/article/hamn/2280/

För att delta i aktivt stödarbete i Göteborg, kontakta Catherine Holt (finns med i gruppen)..

Vill du bidra till de aktuella konfliktkostnaderna så är Hamn4ans pg 625404-9. Skriv Konflikt 2017 på meddelanderaden,

Gruppen bildades den 7 augusti 2009 i samband med en konflikt i Göteborgs hamn. Den återuppväcktes den 4 november 2016 på grund av den pågående konflikten i APMTs containerterminal.”

Video från protestaktionen utanför Svenskt Näringsliv och Svenska hamnar. Näringslivets hus, Storgatan Stockholm

Artikelns bild är tagen från hamn.nu

Följ och gilla oss: