VILD STREJK Strax innan jul, närmare bestämt den 21 december, gick arbetare på Stockholms pendeltåg- och stationer ut i strejk under morgonen.
Ett trettiotal städare och klottersanerare deltog i strejken för att visa missnöje mot de sämre anställningsvillkor som kommit i samband med byte av arbetsgivare.
(Fortsättningsvis säger vi inte arbetsgivare. Istället arbetsköpare, se ordlista. /red)

Inte mindre än tio dagar tidigare hade MTR tagit över driften av pendeltågen i Stockholm. Underentreprenören SOLReneriet anlitades för klottersanering och städning av vagnar och stationer, vilka i sin tur har tagit över ca 200 städare som tidigare jobbat åt ISS och Stockholmståg.

Till SVT kommenterade Veronica Tello, som arbetar som städare:

De har ingen respekt för oss. Vi får inget schema, vi får inga arbetskläder. Det är kallt ute och vi blir sjuka, och vi får inte gå till läkaren på arbetstid.

Arbetsköparna MTR och SOLReneriet var snabba med att kalla till möte med fackförbundet SEKO och de arbetare som gått ut i strejk.
Arbetsledningen fick ta emot en lista med krav på förmåner som försvunnit vid övergången till nya företaget. Bland kraven fanns bland annat SL-kort som tjänsteförmån, personliga larm vid ensamarbete, fria läkemedel och ledighet vid läkarbesök. De strejkande pekade även på att schemaläggningen måste fungera och att kläder efter väder måste erbjudas i fortsättningen.

Sekotidningen skriver att mötet avslutades med ett löfte från arbetsköparna om att ingen av de strejkande skulle drabbas av repressalier eller löneavdrag, vilket annars kan  vara fallet vid vilda strejker.

SEKO och arbetsköparna kommer att förhandla, och de anställda är lovade att få besked innan den 14 januari  om hur motparten ställer sig till  listan med krav.

Följ och gilla oss: